Hvorfor Nem-Sagsbehandling? fordi vi gør din
hverdag nemmere

Sagsbehandling før salg - Købsaftale - Sagsbehandling efter salg

Tre ydelser som alle skal varetages i forbindelse med salg af bolig. Vores værdi for dig som ejendomsmægler, bank eller advokat er omkostningsreduktion, fleksibilitet, professionalisme og sikkerhed.

Forretningsgangene i en ejendomsmæglerbutik har udviklet sig markant gennem de seneste 10 år. Digitalisering og online markedsføring er nogle af de væsentligste faktorer, men også kundernes forventning til service, information og fleksibilitet spiller ind.

Behovet for kundebetjening i butikkerne er blevet mindre og kræver ikke længere den samme bemanding.

Nem-Sagsbehandling ønsker at modernisere den traditionelle måde at udføre før- og eftersagsbehandling på. Ved at outsource disse opgaver tilpasses omkostningerne med omsætningsniveauet.

Det hjælper vi Jer med

Vi ved af erfaring, at køb og salg af bolig er en stor investering for dine kunder. Det er måske en af deres livs største investeringer og er forbundet med følelser. Derfor kræver det, at alle processer varetages professionelt, så kunden føler sig tryg gennem hele forløbet.

Du bestemmer selv, hvornår I processen du ønsker vores sagsbehandling, og vi udfører alle led i bolighandlen, som var vi ansat i din mæglerbutik.

Vi benytter de godkendte blanketter fra DE og udfører alle processer i henhold til gældende lovgivning.

Har du brug for andre ydelser i sagsbehandlingen, såsom aflysning af servitutter, oprettelse og/eller forhøjelse af ejerpantebreve eller andre naturligt forekommende opgaver, hjælper vi naturligvis også med det.

Vi har mangeårig erfaring med sagsbehandling fra mæglerbranchen, og har behandlet flere tusinde boligsager gennem årerne. Vi er først tilfredse, når vores kunder er tilfredse.

Og hvorfor skal du så bruge vores servicekontor?

Det kan være en udfordring at bemande fast kontorpersonale, så det passer lige nøjagtigt til det antal sager, som butikken får. Mæglerbutikken har måske sager til mere end én sagsbehandler, men ikke nok til to. Lad os være den hjælpende hånd, når du har flere sager end dine faste sagsbehandlere kan håndtere.

Et par andre eksempler, hvor vores services kan være en hjælp:

  1. 1I har en medarbejder, som skal på barsel. Vil I ansætte en ny i denne periode?
  2. 2Der kommer måske en pludselig opsigelse, og I kan ikke nå at ansætte en ny person inden fratrædelsen.
  3. 3En medarbejder bliver syg, og I har brug for hjælp til at håndtere sagerne i denne periode.
  4. 4I ferieperioder eller blot travle perioder.
  5. 5Du har måske en mindre butik, hvor der ikke er økonomi i at ansætte fast sagsbehandler personale.

Uanset hvilken model du kører med I din butik, eller hvor mange sager det drejer sig om, er du altid velkommen til at gøre brug af vores services.

Sagsbehandling før salg

Vi sørger for at klargøre hele sagen til salg

  • 1Indhentning af alle relevante dokumenter.
  • 2Gennemgang af sagens dokumenter og anbefaling af hvilke oplysninger, der bør undersøges nærmere af mægleren.
  • 3Klargøring og indtastning af relevante data på sagen i systemet.
  • 4Vi læser korrektur på salgsopstillingen og indhenter sælgers godkendelse af indholdet.

Se prisoversigt

Købsaftale

Vi færdiggør købsaftalen

Vi udfærdiger købsaftalen og samler alle de til købsaftalen relevante dokumenter, således at du som ejendomsmægler kun skal sørge for underskrifter af købsaftalen fra handlens parter. Købsaftalens pkt. 11 udfærdiges af ejendomsmægleren.


Se prisoversigt

Eftersagsbehandling

Vi slipper ikke sagen, før den er helt færdig

Vi udfærdiger skøde på ejendommen og sørger for, at parterne signerer digitalt. Vi sørger for frigivelse af købesummen, så snart det er muligt, og vi udfærdiger refusionsopgørelse.


Se prisoversigt
Facebook LinkedIn
Persondata- og Cookiespolitik

Bank: Handelsbanken

CVR: 39659786

Kontakt os

Vi hjælper dig med din boligsag

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Indtast dine oplysninger og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Ring til os på 6015 1533