Persondata- og cookiepolitik Vi respekterer dit privatliv og
beskytter dine personoplysinger

Vi driver en servicevirksomhed, der yder sagsbehandling ifm. bolighandler og andre ejendomshandelsrelaterede sagsbehandlingsopgaver for ejendomsmæglere, køberrådgivere, banker og advokater. Vi indsamler, registrerer og opbevarer persondata i forbindelse med varetagelse af ydelserne for vores kunder og som led i vores egne forretningsmæssige formål.

Vi respekterer dit privatliv og rettigheder og beskytter dine personoplysinger, uanset om de er modtaget pr. e-mail, via telefon, via hjemmeside eller fra 3. part.

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Til dokumentation gemmer vi alle dokumenter, der har været udfærdiget Nem-Sagsbehandling og dokumenter modtaget fra 3. Part for at kunne varetage sagsbehandlingen af den pågældende sag i 10 år fra handlens afslutning.

Vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • du har indgået en aftale med en ejendomsmægler, bank, advokat eller rådgiver om salg eller køb af bolig eller andre ejendomsrelaterede opgaver
 • du har indgået en aftale med bank, advokat eller anden rådgiver omkring tinglysning af dokumenter eller andre ejendomsrelaterede opgaver
 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med en ejendomsmægler, bank, advokat, økonomi- eller boligrådgiver
 • du har givet os eller din ejendomsmægler, bank, advokat eller anden rådgiver tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål vi er juridisk forpligtede til, fx. i henhold til Bogføringsloven eller Databeskyttelsesloven
 • du indgår en direkte aftale med Nem-Sagsbehandling ApS
 • det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug og styrke it-sikkerheden.

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?

Det gør vi for at tilbyde den bedste service, for at overholde vores aftaler samt for at opfylde forskellige lovkrav i forbindelse med sagsbehandling af en bolighandel. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:

 • grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, adresse, dine kontaktoplysninger og personnummer
 • id-dokumentation, fx. billede af sundhedskort, pas eller kørekort
 • oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig

Følsomme oplysninger

 • Helbredsoplysninger fsva. sager, der involverer værgebeskikkelse, kunder med handicap m.v.

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet:

 • du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside
 • du deltager i kundeundersøgelser
 • fremsendelse af salgsmateriale
 • kundeservice, rådgivning og administration
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • identifikation af kunder
 • for at beskytte dig med bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Facebook LinkedIn
Persondata- og Cookiespolitik

Bank: Handelsbanken

CVR: 39659786

Kontakt os

Vi hjælper dig med din boligsag

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Indtast dine oplysninger og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Ring til os på 6015 1533